Šťastný Nový rok

Šťastný Nový rok

Šťastný Nový rok chcem Vám priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému vždy viac šťastia prial, aby nový rok za to stál.

A Hlavne zdravie, šťastie, lásku…

Vám praje Hodinarik